Opleidingsthema's

Doelgroepen

Opleidingskalender

Bedrijfseerstehulpverlening basiscursus 16u

Industrie - Zorg - Onderwijs/Vereniging - Particulieren -

  • 07/09/2022
  • 14/08/2022

8u tot 16u30

Koksijde Golf ter Hille

In deze cursus leert u alles over eerste hulp. Ook preventie en veiligheid komen uitgebreid aan bod. Deze basiscursus Bedrijfseerstehulp omvat 16u opleiding. Deelnemers aan deze cursus behalen een brevet dat in het kader van de ARAB-verplichtingen erkend is door de federale overheid. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent de verschillende modules uitgebreid bespreken en toelichten. Inhoud De cursus bespreekt onder meer de taken van de bedrijfshulpverlener en hoe een noodsituatie correct moet geëvalueerd worden. Uiteraard leren we u hoe u een basisreanimatie uitvoert volgens de nieuwste Europese richtlijnen. Ook verslikking, veiligheidshouding, stoppen van ernstige bloedingen, wondzorg en brand- en chemische letsels komen aan bod. We gaan verder met vergiftiging, ledenmatenletsels (kneuzing, verstuiking, ontwrichting, breuken), wervelletsels, bewustzijnstoornissen (flauwte, hersenschudding, epilepsie…) en ademhalingstoornissen (astma, allergie, hyperventilatie, kortademigheid). Ten slotte worden ook circulatiestoornissen (hartinfarct, shock, beroerte), specifieke letsels en ziektebeelden binnen het bedrijf besproken en bezoeken en evalueren we het EHBO-lokaal. NIEUW! BLS erkend door ERC Indien men wenst een BLS-certificaat, erkend door het ERC, te behalen kan dit apart aangevraagd worden. Dit certificaat is Europees geldig.

afgelopen European Paediatric Immediate Life Support (EPILS)

Zorg

Icon Zorg

23/08/2022

8:00 - 16:30

Scherpstraat 1A, 9470 Denderleeuw

De cursus European Paediatric Immediate Life Support is een 1-daagse cursus die de kennis en vaardigheden aanleert die belangrijk zijn in de benaderen van een baby of kind en bij de reanimatie daarvan. Deze opleiding is voorzien voor dokters, verpleegkundigen en ambulanciers (zowel 112 als NDLZ). De kandidaten krijgen een training in vaardigheden, luchtwegmanagement, defibrillatie en kwalitatieve BLS. Tijdens de opleiding is er een permanente evaluatie van de cursisten. Bij het slagen ontvang je een certificaat als EPILS-provider van de European Resuscitation Council.

afgelopen European Paediatric Basic Life Support (EPBLS), opleiding erkend door ERC

Industrie - Industrie - Onderwijs/Vereniging - Particulieren -

25/08/2022

8u00-13u00

Scherpstraat 1, 9470 Denderleeuw

Een opleiding geschikt voor iedereen, maar in het bijzonder voor personen die veel met kinderen in contact zijn, de ouders; enz. Men leert hier een kind beoordelen dat niet reageert; met de reanimatie van een kind beginnen; adequate beademingen en borstcompressies uitvoeren volgens de leeftijd en zo verder. Bij het correct afronden van de opleiding zal de deelnemer een Europees erkend attest ontvangen.

Bekijk ons opleidingskalender

SAFETY COACHING OP MAAT VAN UW BEDRIJF

Onze Partners