Wat?

Intake

Afhankelijk van de beginsituatie en de uiteindelijke tewerkstelling van de kandidaten (occasioneel of permanent) zal een programma opgemaakt worden.

Theorie

  • Opstellingen van de kranen
  • Gewichtsbepalingen van de verschillende lasten
  • Veiligheden: plaats en functie en de last – vluchttabel
  • Hijsgereedschappen: (kabels, kettingen, hijsbanden, klemmen,..)
  • Elektriciteit, het onderhoud, storingen lokaliseren en oplossen

Praktijk

Dient te gebeuren met een kraan van de werkgever en op een plaats waar vrij kan geoefend worden.

Bestaat uit het verhandelen van verschillende voorwerpen. De beoordeling gebeurt op basis van veiligheid, afwerking en rendement.

Het gewicht van de lasten wordt bepaald en verwerkt in de last-vluchttabel. Het werken – rijden van de kraan dient verantwoord.

Certificering

Na een gunstige evaluatie krijgt elke kandidaat een getuigschrift van opleiding.

Duur van de opleiding

De groepen zijn afhankelijk van het aantal kranen dat ter beschikking zijn. Per kraan kunnen er maximaal vier kandidaten ingezet worden.

De duurtijd kan moeilijk echt op voorhand bepaald worden maar voor een basisopleiding, met voorkennis en één kraan per twee kandidaten bestaat de opleiding uit minimaal twee dagen.

Onze Partners