Wat?

Door deel te nemen aan een rollenspel waarin een acteur de rol van slachtoffer vervult, kunt u heel doelgericht leren. Deze scenario’s worden in samenspraak met de klant uitgewerkt. Op die manier oefenen we in situaties die nauw aansluiten bij de werkelijkheid. Voor deze praktische opleidingen doen we een beroep op acteurs die speciaal zijn opgeleid om zelfs de moeilijkste ziektebeelden zo realistisch mogelijk uit te beelden, altijd met het oog op de maximale veiligheid zowel van de cursisten als van de begeleiders.

Onze Partners