Wat?

Na de opleiding bent u in staat om de verschillende blusmiddelen te onderscheiden en te gebruiken om een beginnende brand te bestrijden. U bent hierna ook in staat de verschillende evacuatietechnieken, specifiek gericht op verzorgingstehuizen, toe te passen in de praktijk.

Duur: circa 4 uur.

Inhoud

Theorie

 • Oorzaken van brand – brandpreventie.
 • De vuurdriehoek – vlampunt – zelfontbranding.
 • De brandklassen.
 • De gevaren van brand – deurprocedure.
 • De verschillende blusmiddelen en hun gebruik.
 • Verplichte pictogrammen.
 • Evacuatie (interne procedure).

Praktijk

Wij beschikken over een aanhangwagen die overal inzetbaar is. Wij hebben in openlucht 3 parkeerplaatsen nodig om onze praktijktraining te kunnen organiseren en een leslokaal voor het theoretische gedeelte. Waar dat we gebruik maken van een gasinstallatie zijn er geen extra vergunningen nodig voor deze training. Er moet enkel samen met de preventieadviseur gekeken worden dat we op een veilige plaats kunnen trainen. (vb niet te dicht bij gasleidingen, elektrische installaties of wagens)

Typische praktijkoefeningen zijn:

  • Blussen van een brandende frietketel d.m.v. een branddeken.
  • Blussen van een vloeistofbrand d.m.v. een co2-blustoestel.

Onze Partners