Wat?

Erkend door TC-K van de vzw BeSaCC-VCA

Intake

Afhankelijk van de beginsituatie en de uiteindelijke tewerkstelling van de kandidaten (occasioneel of permanent) zal een programma opgemaakt worden.

Theorie

  • De soorten hoogwerkers en hun werkgebied
  • Invloedsfactoren op de stabiliteit
  • Veiligheden: plaats en functie
  • Het betreden, het gebruik en het verlaten van de hoogwerker
  • Bijtanken, opleden, onderhoud

Praktijk

Hiervoor prefereren wij de werkplaats-werf van het bedrijf

De praktijkoefening bestaat uit twee delen:

  • Rijden met de hoogwerker en een behendigheidstest tussen obstakels.
  • Opstellen van de hoogwerker voor een bepaald werk.
  • De manier van bedienen om een bepaald punt te bereiken.

Certificering

Na een gunstige evaluatie krijgt elke kandidaat een getuigschrift van opleiding.

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit twee delen: in de voormiddag krijgen de deelnemers de theorie en in de namiddag komen de praktische oefeningen.

  • Éen dag voor een groep van vier kandidaten die geen ervaring hebben met dit soort machines.
  • Éen dag voor een groep van zes kandidaten met ervaring.

Aantal deelnemers

Een groep bestaat maximaal uit vier of zes kandidaten

Onze Partners