Wat?

Intake

Kandidaten hoeven geen voorkennis te hebben, 18 jaar en medische geschikt voor een veiligheidsfunctie zijn voldoende om te kunnen aanvangen met deze opleiding.

Theorie

Het theoretische deel duurt van ½ dag tot een volle dag, afhankelijk van de voorkennis van de kandidaten.

Inhoud:

 • Type kranen en opstelling.
 • Algemene veiligheidsregels, start- en stopprocedures.
 • Graafmachine als graafmachine.
 • Uitzetten sleuf – talud.
 • Graafmachine als hijstoestel.
 • Aanslagmateriaal.
 • Veiligheden – stabiliteit. Laaddiagramma’s.
 • Voorkomen van vroegtijdige slijtage.
 • Techniek en periodiek onderhoud van de kraan.

Praktijk

 • Opstellen van de kraan t.o.v. de job (sleuf, talud, funderingen, lasten).
 • Start- en stopprocedure.
 • Wisselen bakken.
 • Schatten gewicht last en bepalen zwaartepunt last.
 • Trekken van sleuf op vaste diepte en in rechte lijn.
 • Effenen terrein met graafbak.
 • Taludering van op een heuvel.
 • Ladingen verplaatsen op het terrein.

Certifiëring

Na het slagen in de theorie en een goede praktijkevaluatie ontvangen de kandidaten een Getuigschrift voor bedienen graafmachine met een geldigheidsduur van minimaal 5 jaar.

Duur van de opleiding

 • Voor kandidaten zonder voorkennis twee opleidingsdagen.
 • Voor kandidaten met ervaring één opleidingsdag.

Voorwaarde: maximaal aantal kandidaten per graafmachine: 4.

Onze Partners