Wat?

Onder een diabetische voet wordt verstaan een verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, vaatafwijkingen, “limited joint mobility” en andere gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus. Wondzorg bij een diabetische voet is een complex gegeven.

Tijdens deze les worden u alle aandachtspunten van de diabetische voet uitgelegd en krijgt u de kans om vilt op de juiste wijze te knippen en toe te passen.

Onze Partners