Wat?

Hoe voorkomt u een doorligwonde? Wat als het kwaad geschied is en u een decubituswonde moet verzorgen? (met aandacht voor de basiswondzorgprincipes)

Wat is de kostprijs van preventie versus behandeling? Wat met patiënten die geen wisselhouding willen?

Kunnen wij de screening binnen onze instelling optimaliseren? Dit wordt a.d.h.v. theorie en reële casussen besproken tijdens de les.

Onze Partners