Inhoud

Veneuze/arteriële ulcera vormen vaak een belangrijk gezondheidsprobleem. De sleutel tot het succesvol behandelen ligt in het gebruik van compressietherapie of verdere diagnostiek en het herstellen van de bloedtoevoer.

Welke alarmsignalen voor arteriële problematiek moet ik herkennen? Verschillende factoren kunnen echter de goede resultaten van compressietherapie beïnvloeden.

Voor het goed kunnen toepassen van compressietherapie is de volgende kennis belangrijk:

  • de werking van het circulatiesysteem;
  • de basisprincipes van het zwachtelen;
  • oorzaak en behandelen van een ulcus cruris. (met aandacht voor de basis wondzorgprincipes)

Er is ook een mogelijkheid om het zwachtelen te oefenen onder toezicht van de wondzorgspecialist.

Onze Partners